Umowy

umowa-o-prace2

 

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, codziennie zawieramy dziesiątki umów cywilnych. Są to najczęściej umowy ustne zawierane w sprawie drobnych sprawach życia codziennego jak zakup produktów spożywczych, paliwa czy biletu do kina. W takich sprawach prawnik nie będzie nam raczej potrzebny. Ale zobowiązania to nie tylko takie drobne umowy. Są sytuacje w których przed podpisaniem umowy powinno się skonsultować z prawnikiem, jak np. umowy o roboty budowlane, kupna/sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, pożyczki, czy w końcu kredyty.  Analiza dokonana przez prawnika pozwoli zabezpieczyć się przed przykrymi konsekwencjami w przyszłości, jak również pozwoli na wyegzekwowanie wykonania umowy w przypadku gdy druga strona nie będzie się z niej prawidłowo wywiązywać.

Celem zabezpieczenia jak najlepszych rozwiązań dla naszych klientów świadczymy usługi w zakresie:

  • analizy umów pod kątem ich zgodności z prawem oraz najlepszym interesem klienta
  • opracowywania projektów umów
  • dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów
  • obrony przed roszczeniami niezasadnymi
  • powództwa o zapłatę odsetek
  • zapłaty kary umownej
  • naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania
  • odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy
  • skargi paulińskiej