Kilka lat temu, w trakcie odbywania praktyk w sądzie okręgowym jeszcze jako aplikant radcowski w moje ręce trafił pozew młodej 20-letniej kobiety z półrocznym stażem małżeńskim. W pozwie tym mieszczącym się zaledwie na połowie strony A4 Pani wnioskowała o orzeczenie rozwodu tłumacząc to niezgodnością charakterów. Od tamtego czasu minęło kilka lat, ale różnica charakterów w […]

Postępowanie rozwodowe toczy się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym, dlatego też apelację wnosimy do sądu apelacyjnego jako sądu właściwego w II instancji. Na wniesienie apelacji mamy 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Możemy też nie wnosić o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku mamy na wniesienie […]

Bywa, że pomimo orzeczenia rozwodu małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego jak również przynajmniej w jakiś czas po wydaniu wyroku, z uwagi na sytuację materialną, życiową wciąż muszą ze sobą mieszkać. Ustawodawca przewidując taka sytuację zobowiązał sąd do orzekania z urzędu o sposobie korzystania przez nich z mieszkania. Obowiązek taki zachodzi w sytuacji gdy nie doszło […]

Do napisania tego artykułu natchnęły mnie statystyki MEN dotyczące wypadków w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dokształcania, a więc tam gdzie posyłając nasze dzieci oddajemy je pod opiekę wykwalifikowanym osobom. Okazuje się, że w roku szkolnym 2014/2015 odnotowano łącznie 71075 wypadków w tym 162 ciężkie i 10 śmiertelnych. Do przeważającej ilości wypadków doszło oczywiście w szkołach podstawowych […]

Rozwód ma na celu rozwiązanie stosunków pomiędzy małżonkami, gdy tak naprawdę związek istnieje już tylko na papierze, a w małżeństwie brak jest wspólnego pożycia, wierności, wzajemnego szacunku  i pomocy. Zasadniczo bez znaczenia jest tu kwestia winy w rozpadzie małżeństwa. Owszem, będzie to ważne z punktu widzenia skutków jakie nastąpią w związku z orzeczeniem rozwodu (jak […]