Pozew o rozwód, rozwody Wrocław

rozwod-i-separacja

 

Decyzja o rozwodzie jest często jedną z najtrudniejszych w życiu. Z rozstania wynikają istotne skutki zarówno w sferze życia małżonków, ale również w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z nimi oraz podziału wspólnego majątku.

Poziom skomplikowania takich spraw obarczony nierzadko ogromną dawką emocji sprawia, że warto by zarówno na etapie przed złożeniem pozwu jak i już przed Sądem był z nami radca prawny, który pomoże nam zebrać  i ocenić niezbędny materiał dowodowy, przygotuje pozew rozwodowy, a jego obecność  na rozprawie pozwoli na uniknięcie błędów, które mogą mieć dla nas przykre konsekwencje. W tym trudnym i wyczerpującym okresie równie ważne jak wsparcie merytoryczne jest wsparcie psychologiczne otrzymane od profesjonalnego pełnomocnika, dzięki któremu na sali sądowej będziemy czuć się pewniej.

W ramach spraw o rozwód:

 • udzielmy porad prawnych
 • sporządzamy pozew o rozwód i dalsze pisma procesowe
 • sporządzamy wniosek o podział majątku wspólnego
 • dokonujemy oceny dowodów
 • reprezentujemy klienta przed Sądem na wszystkich etapach postępowania

Separacja

Prócz rozwodu rozwiązaniem w przypadku problemów małżeńskich może być separacja. Ma ona wiele cech wspólnych z rozwodem, ale główna różnica polega na tym, że o ile rozwód znosi definitywnie wszelką wspólność małżeńską o tyle przepisy dotyczące separacji przewidują możliwość jej zniesienia i powrotu małżonków do wspólnego pożycia. Separacja jest również dobrym rozwiązaniem w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a gdy nie chcą oni rozwodu czy to z racji wieku, opinii środowiskowej, przyczyn natury religijnej lub z innych powodów.

W ramach spraw o separację:

 • udzielmy porad prawnych
 • sporządzamy pozew o separację, wniosek o orzeczenie separacji, wniosek o zniesienie separacji
 • dokonujemy oceny dowodów
 • reprezentujemy klienta przed Sądem na wszystkich etapach postępowania

Inne

Sprawy małżeńskie to nie tylko sprawy o rozwód, czy separację.

W ramach naszej praktyki doradzamy oraz sporządzamy pisma procesowe z zakresu:

 • unieważnienie małżeństwa
 • zobowiązania małżonka do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • ustanowienie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym