Różnica charakterów jako przyczyna rozwodu

  • By:A B
  • 1 Comment

Kilka lat temu, w trakcie odbywania praktyk w sądzie okręgowym jeszcze jako aplikant radcowski w moje ręce trafił pozew młodej 20-letniej kobiety z półrocznym stażem małżeńskim. W pozwie tym mieszczącym się zaledwie na połowie strony A4 Pani wnioskowała o orzeczenie rozwodu tłumacząc to niezgodnością charakterów.

Od tamtego czasu minęło kilka lat, ale różnica charakterów w dalszym ciągu bardzo często pojawia się w pozwach jako przyczyna rozwodu i w dalszym ciągu traktowana jest przez stronę wnoszącą pozew jako wystarczającą samą w sobie okoliczność do orzeczenia rozwodu.

Jak to jest więc z tą różnicą charakterów? Czy może być samodzielną przyczyną powoływaną w pozwie rozwodowym i czy może być podstawą do orzekania o winie?

Należy tu nadmienić, że prócz różnicy charakterów możemy mieć do czynienia również z różnicą światopoglądów. Jest rzeczą oczywistą, że brak spójnych poglądów małżonków na sprawy wiary, różnice w preferencjach politycznych oraz sprzeczne poglądy społeczne mogą być przyczyną konfliktów między małżonkami, a to z kolei może spowodować osłabienie więzi małżeńskiej i w konsekwencji rozkład pożycia – trwały i zupełny, co daje podstawy do orzeczenia rozwodu.

Sama różnica w spojrzeniu na świat nie przesądza o możliwości rozwodu. Ważne są jej następstwa.

Podobnie jest w przypadku różnic charakterów. Jest rzeczą oczywistą, że owe różnice w małżeństwach występują często i są przyczyną sprzeczek i tarć między małżonkami. Nie świadczy to jednak automatycznie o rozkładzie pożycia małżeńskiego i nie może stanowić samo z siebie skutecznej przyczyny rozwodu.

Sąd każdorazowo musi ustalić na czym tak naprawdę owa różnica polega i jaki ma wpływ na wspólne życie małżonków. Zasadnicza różnica charakterów i usposobień małżonków może stanowić ważną przyczynę zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Jednak powodem rozkładu jest nie tyle sama różnica charakterów ile jej konkretne przyczyny i następstwa.

W pozwie więc nie należy powoływać się na samą różnicę charakterów, ale wskazać do czego ta różnica doprowadziła, jakie problemy spowodowała, jak różnica ta wpłynęła na więź małżeńską.

Pamiętajmy, że przed sądem – aby uzyskać rozwód – musimy wykazać że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a więc że więź małżeńska ustała na 3 płaszczyznach – fizycznej, gospodarczej i emocjonalnej i że sytuacja taka trwa już od dłuższego czasu.

Jeśli natomiast chodzi o kwestię winy to zasadniczo różnica charakterów nie może być podstawą do orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego jeśli nie przejawia się w agresywnym, lekceważącym, czy poniżającym drugiego z małżonków zachowaniu (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 21.05.1999 r., sygn. III CKN 512/98).

W tamtej sprawie przywołanej na początku wpisu sąd wezwał stronę do sprecyzowania w czym owa różnica charakterów się przejawiała. Jak możesz się domyślić spowodowało to wydłużenie postępowania. Jeśli więc zależy ci na czasie i efekcie podejdź do sporządzania pozwu poważnie. Nie pisz lakonicznie i nie powołuj się jedynie na różnicę charakterów. A najlepiej skorzystaj z pomocy radcy prawnego bądź adwokata. Będziesz miał pewność, że pozew zostanie sporządzony w twoim najlepszym interesie.

Prawnik Wrocław, alimenty Wrocław - potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

Posted in: Rozwód i separacja

Comments

One Response to “Różnica charakterów jako przyczyna rozwodu”

  1. alimenty adwokat Łódź

    Moim zdaniem jest to najlepszy artykuł opublikowany do tej pory na tej witrynie. Aż chce się czytać i czytać.

    26 stycznia 2019 - 13:29 #