Prawo rzeczowe

prawo-rzeczowe

 

Czynności z zakresu prawa rzeczowego bardzo często prócz ruchomości  dotyczą nieruchomości, które jak wiemy przedstawiają dużą wartość majątkową. Ważne jest zatem, aby czynności z nimi związanych dokonywać  w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc radcy prawnego jest warta rozważenia zarówno na etapie zakupu lub zbycia nieruchomości , jak i na etapie dochodzenia roszczeń przed sądem z tytułu naruszenia prawa własności przez osobę trzecią.

W naszej Kancelarii świadczymy usługi w zakresie:

  • nabycia (zasiedzenie) i utraty prawa własności
  • współwłasności oraz jej zniesienia
  • ochrony prawa własności w przypadku jego naruszenia przez osoby trzecie poprzez powództwo o wydanie rzeczy, powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, powództwo o zaniechanie naruszeń
  • wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy oraz odszkodowania za zużycie rzeczy
  • żądania przedłużenia użytkowania wieczystego
  • zwrotu nakładów na rzecz
  • stwierdzenia zasiedzenia własności
  • ustanowienia służebności gruntowej i osobistej
  • dochodzenia odszkodowania z tytułu służebności przesyłu (linie energetyczne, wodociągi, gazociągi)