Pozew o rozwód – najczęstsze błędy

 • By:A B
 • 1 Comment

W Internecie dostępnych jest wiele wzorów pozwu o rozwód. Nie zniechęcam cię do korzystania z nich, ale musisz mieć świadomość że wzór w sieci może umieścić każdy. Tak naprawdę nie wiesz, czy sporządził go prawnik. Dodatkowo warto pamiętać, że prawo się zmienia, często więc wzory zamieszczone w Internecie są nieaktualne. Korzystając z wzoru ściągniętego z Internetu ryzykujesz tylko i wyłącznie wyrządzeniem krzywdy sobie samemu. Pamiętaj również że nie zawsze twoje decyzje poczynione w postępowaniu będą do odkręcenia przez prawnika gdy uznasz, że jednak sam sobie nie poradzisz.

Jeśli jednak mimo wszystko postanowisz sam sporządzić taki pozew ten wpis pomoże ci uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu pozwu o rozwód (i nie tylko), które mogą w najlepszym wypadku spowodować wydłużenie się postępowania, a w najgorszym przegranie sprawy.

Zaczynamy ?

 1. Braki formalne

Podstawowy, najczęściej spotykany błąd pojawiający się w pozwach.

W każdym pozwie musisz zamieścić kilka elementów, których brak spowoduje, że Sąd wezwie cię do ich uzupełnienia.

Składający pozew najczęściej zapominają o wskazaniu PESELU swojego i strony przeciwnej.

Pamiętaj też o wskazaniu sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W przypadku rozwodu będzie to zawsze sąd okręgowy. Wskazanie niewłaściwego sądu spowoduje wydłużenie się postępowania ponieważ sąd do którego wniosłeś pozew będzie musiał go przekazać sądowi właściwemu.

W pozwie należy wskazać aktualny adres zamieszkania pozwanego. Jeśli nie znasz adresu zajrzyj tutaj:

Co zrobić gdy nie znamy adresu pozwanego?

Dowiesz się co zrobić aby go zdobyć.

Czasem strony zapominają o uiszczeniu opłaty od pozwu. W sprawie o rozwód jest to kwota stała – 600 zł, którą możesz uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy (numer konta znajdziesz zawsze na stronie właściwego sądu). Pamiętaj przy tym, aby do pozwu załączyć dowód dokonania opłaty.

Brakiem formalnym będzie też niepodpisanie pozwu.

Co się stanie gdy złożysz pozew dotknięty którymś z tych braków? Sąd na szczęście wezwie cię abyś w ciągu tygodnia uzupełnił braki i wskaże ci jakie to są braki. Jeśli je uzupełnisz sąd nada sprawie bieg, a jeśli nie – sąd zwróci ci pismo. Oczywiście wezwanie do uzupełnienia braków wydłuży czas oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy dlatego zawsze lepiej sprawdzić dwa razy, czy pozew nie zawiera wyżej wskazanych braków zanim złożymy go w biurze podawczym.

 1. Brak oświadczenia o podjęciu próby mediacji.

Jest to również brak formalny, ale jest osobnym punktem na mojej liście po to aby nie umknął ci w trakcie czytania. Poza jest on całkiem nowym wymogiem wprowadzonym niedawną nowelizacją k.p.c. (z 1 stycznia 2016 r.) stąd też istnieje duże ryzyko, że w Internecie znajdziesz wzór nieaktualny, nie zwierający tego oświadczenia.

O co chodzi? O art.  187 § 1 k.p.c., który mówi: „ pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyny ich niepodjęcia.”

Nie musisz więc podejmować prób mediacji i wskazywać dowody na ich podjęcie. Musisz jednak co najmniej wskazać, że takich prób nie podejmowałeś ponieważ np. nie jesteś zainteresowany polubownym rozstrzygnięciem sprawy.

Jeśli takiego oświadczenia nie umieścisz w pozwie, Sąd wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych jak w pkt. 1.

 1. Brak wniosków dowodowych.

O ile poprzednie uchybienia narażały cię jedynie na wydłużenie postępowania o tyle ten błąd może cię kosztować wygraną.

Dowody decydują o wyniku sprawy. W społeczeństwie panuje takie przeświadczenie, że dowody wskazuje się na rozprawie i że zasadniczo to można je powoływać aż do końca postępowania, aż do wydania wyroku w sprawie.

Jest to błędne myślenie. W sprawach o rozwód (jak i ogólnie w sprawach cywilnych) działa zasada prekluzji dowodowej. Co to oznacza? Ze wszystkie dowody musisz wskazać już w pozwie. Nie możesz zostawiać sobie dowodów na później, żeby zaskoczyć stronę przeciwną. To nie Ameryka ?

Pominięcie dowodu (mam tu na myśli nie tylko dowody z dokumentów ale również dowód z zeznań świadków) przy sporządzaniu pozwu najprawdopodobniej spowoduje, że nie będziesz mógł powołać tego dowodu w późniejszym czasie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy dowód nie był ci wcześniej znany, pojawił się dopiero w trakcie postępowania.

 1. Nieprzemyślane, lakoniczne uzasadnienie.

Ta części często sprawia sporządzającemu pozew wiele trudności ponieważ zazwyczaj wzory z Internetu nie posiadają gotowego uzasadnienia na którym można się opierać. A jeśli nawet zawierają to jest ono ogólne i w żaden sposób nie odnosi się do konkretnej sytuacji – Twojej sytuacji.

Jak już pisałam ostatnio we wpisie dotyczącym niezgodności charakterów wnoszący pozew samodzielnie, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika formułują uzasadnienie w niewłaściwy sposób skupiając się na przyczynie złej sytuacji między małżonkami, a nie na wykazaniu że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Niewykazanie tych przesłanek spowoduje, że sąd nie orzeknie rozwodu.

Kolejnym błędem, który popełniany jest przy sporządzaniu uzasadnienia jest rozpisywanie się na wiele stron A4, w tym wskazywanie okoliczności, które szkodzą samemu wnoszącemu pozew. Uzasadnienie powinno wskazywać najważniejsze momenty małżeństwa, które doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia z pominięciem opisów, które działają na twoją niekorzyść i które strona przeciwna w odpowiedzi na pozew może wykorzystać przeciw tobie.

Jednocześnie pamiętaj aby być przewidywalnym i zawrzeć w uzasadnieniu również kwestie, które mogą okazać się ważne na wypadek gdyby małżonek jednak zmienił zdanie i zamiast wcześniejszej zgody na rozwód bez orzekania o winie postanowił jednak walczyć o rozwód z twojej winy.

Musisz tak pokierować dowodami i uzasadnieniem, aby móc z nich skorzystać nawet w przypadku takiego obrotu sprawy.

I owszem, jest to trudne. Dlatego jeśli podejrzewasz, że takie problemy mogą zaistnieć w twojej sytuacji, skorzystaj z pomocy prawnika. Nie warto ryzykować bo konsekwencje wyroku na twoją niekorzyść mogą być przez ciebie odczuwalne jeszcze długo po jego wydaniu.

 

Prawnik Wrocław, alimenty Wrocław - potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

Posted in: Rozwód i separacja

Comments

One Response to “Pozew o rozwód – najczęstsze błędy”

 1. Rozwód adwokat Łódź

  Jeden z lepszych artów według mnie. Dzięki serdeczne i czekam z niecierpliwością niecierpliwie na następne.

  26 stycznia 2019 - 13:49 #