Odszkodowania – szkoda, a krzywda

  • By:A B
  • 0 Comment

Zaistnienie szkody jest jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy tej szkody. Przepisy nie wskazują, czym jest szkoda, ale wskazują co szkoda obejmuje.

Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. obejmuje ona straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najprościej mówiąc szkodą jest więc różnica pomiędzy stanem majątku jaki istniał lub mógłby istnieć, a stanem jaki powstał na skutek działania osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Szkoda jest pojęciem szerokim i obejmuje zarówno szkodę majątkową, jak również szkodę niemajątkową.

Krzywda jest właśnie tym drugim rodzajem szkody, a więc szkodą niemajątkową. Szkoda ta jest ściśle związana z negatywnymi przeżyciami poszkodowanego, z jego osobą, a nie majątkiem i przyjmuje postać cierpień psychicznych i fizycznych, których poszkodowany doznał na skutek czynu niedozwolonego.

Poniżej schemat, który pomoże ci zrozumieć jak wyglądają wzajemne relacje między tymi pojęciami:

Dlaczego o tym piszę? Dlaczego ważne jest abyś umiał rozróżnić te dwa pojęcia?

Z pojęciami szkody i krzywdy wiążą się pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czy łamiąc sobie nogę na skutek upadku na oblodzonym chodniku doznajesz szkody, czy krzywdy? Czy należeć ci się będzie odszkodowanie, czy zadośćuczynienie?

Czy za uszkodzone w wypadku komunikacyjnym auto masz prawo do zadośćuczynienia, czy odszkodowania? A może jednego i drugiego?

Odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować straty majątkowe, a zadośćuczynienie szkodę w postaci krzywdy.

Przy odszkodowaniu zatem ważne będzie wykazanie jego wysokości poprzez dowody w postaci np. faktur, rachunków (przy złamaniu nogi będą to np. rachunki za leki, badania, wizyty u lekarza). Wysokość zadośćuczynienia jest trudniejsza do określenia, bo należy się za ból i cierpienie, a więc każdy przypadek oceniany musi być indywidualnie, a wysokość zadośćuczynienia nawet w bardzo podobnych na pierwszy rzut oka sprawach może się diametralnie różnić.

W sytuacji wskazanej wyżej tj. wypadku samochodowego możesz więc uzyskać odszkodowanie za uszkodzone auto, ale również zadośćuczynienie za wynikłe na skutek wypadku uszkodzeń ciała.

Podobnie przy złamaniu nogi możesz dochodzić zarówno odszkodowania za leki, czy rehabilitację, ale również zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała i związany z tym ból i cierpienie.

Prawnik Wrocław, alimenty Wrocław - potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

Posted in: Odszkodowania

Comments

No Responses to “Odszkodowania – szkoda, a krzywda”

No comments yet.