Umowy

Pojęcia zaliczki i zadatku często są mylone, uważane za równorzędne i stosowane wymiennie nie tylko przez osoby fizyczne, ale bardzo często również przez przedsiębiorców. Jeśli jesteś przedsiębiorcą to wiedz, że ustawodawca traktuje Cię jako profesjonalistę, który działając w obrocie gospodarczym wie co robi, zna się na prawie, a jak się nie zna to ma od […]

Zadatek został wprowadzony po to, aby zdyscyplinować strony do wykonania umowy, a jednocześnie dać stronie przyjmującej zlecenie, czy wykonanie jakiegoś zadania możliwość otrzymania już na wstępie pewnej sumy pieniężnej, tak aby mógł w spokoju zająć się jego wykonaniem. Z zadatkiem często mylona jest zaliczka. Aby dowiedzieć się jakie są między nimi różnice i co

Wnosząc pozew do sądu w każdej sprawie cywilnej mamy obowiązek wskazać dane pozwanego tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer pesel. Jest to konieczne aby móc pozwanemu doręczyć nasz pozew, kolejne pisma procesowe oraz wyrok tak aby mógł on skorzystać ze swojego prawa do obrony i do przedstawienia swojej wersji wydarzeń i argumentów […]