Rozwód i separacja

Obowiązek sporządzania planu wychowawczego został wprowadzony z uwagi na to, że Sądy bardzo często pozostawiały władzę rodzicielską obojgu rodzicom pobieżnie badając, czy faktycznie istnieje zgodność między nimi co do sposobu wychowywania i opieki nad dzieckiem. Dlatego też w wyniku nowelizacji kodeksu rodzinnego od czerwca 2009 r. sąd w wyroku rozwodowym może pozostawić władzę rodzicielską obojgu […]

W Internecie dostępnych jest wiele wzorów pozwu o rozwód. Nie zniechęcam cię do korzystania z nich, ale musisz mieć świadomość że wzór w sieci może umieścić każdy. Tak naprawdę nie wiesz, czy sporządził go prawnik. Dodatkowo warto pamiętać, że prawo się zmienia, często więc wzory zamieszczone w Internecie są nieaktualne. Korzystając z wzoru ściągniętego z […]

Kilka lat temu, w trakcie odbywania praktyk w sądzie okręgowym jeszcze jako aplikant radcowski w moje ręce trafił pozew młodej 20-letniej kobiety z półrocznym stażem małżeńskim. W pozwie tym mieszczącym się zaledwie na połowie strony A4 Pani wnioskowała o orzeczenie rozwodu tłumacząc to niezgodnością charakterów. Od tamtego czasu minęło kilka lat, ale różnica charakterów w […]

Postępowanie rozwodowe toczy się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym, dlatego też apelację wnosimy do sądu apelacyjnego jako sądu właściwego w II instancji. Na wniesienie apelacji mamy 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Możemy też nie wnosić o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. W takim przypadku mamy na wniesienie […]

Bywa, że pomimo orzeczenia rozwodu małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego jak również przynajmniej w jakiś czas po wydaniu wyroku, z uwagi na sytuację materialną, życiową wciąż muszą ze sobą mieszkać. Ustawodawca przewidując taka sytuację zobowiązał sąd do orzekania z urzędu o sposobie korzystania przez nich z mieszkania. Obowiązek taki zachodzi w sytuacji gdy nie doszło […]