Dodatkowa opłata w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

  • By:A B

Dzisiaj będzie krótki wpis, ale bardzo ważny.

8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.), która wprowadziła Rejestr Spadkowy prowadzony w formie elektronicznej oraz określiła opłatę z tytułu dokonania przez sąd lub notariusza wpisu w tym Rejestrze.

Co to dla Ciebie oznacza?

Od 8 września 2016 r. jeśli chcesz złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, musisz prócz stałej opłaty sądowej w wysokości 50 zł wnieść również opłatę za wpis do rejestru w wysokości 5 zł.

Opłatę uiszczamy w momencie wnoszenia wniosku. Wpłaty można dokonać w kasie sądu lub poprzez właściwe konto bankowe sądu.

Ale uważaj: jeśli wybierzesz drugą opcję, sprawdź dokładnie numer konta. Będzie to bowiem inne konto niż to dla dokonania opłaty od wniosku w wysokości 50 zł. Numery kont znajdziesz na stronie internetowej właściwego sądu.

Co się stanie jeśli zapomnisz wnieść opłatę wraz z wnioskiem?

Bez obaw. Sąd wezwie cię pisemnie do dokonania brakującej opłaty w terminie tygodnia od otrzymania pisma. Jeśli w tym terminie wpłacisz owe 5 zł, sprawa będzie się dalej toczyć. Jeśli tego nie zrobisz sąd zwróci ci wniosek.

Prawnik Wrocław, alimenty Wrocław - potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

Posted in: Spadki