W dzisiejszych czasach zamiast nosić duże sumy pieniędzy w portfelu, często decydujemy się na zakupy bez gotówki. Nie każdy jednak wie, że płatności bezgotówkowe mogą przybierać różne formy usankcjonowane prawnie. Do nich zaliczają się:

Designed by Freepik

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje członkom rodziny w związku ze śmiercią jedynego żywiciela rodziny. Przysługiwać może dzieciom, wnukom i rodzeństwu, rodzicom oraz małżonkowi po spełnieniu przez nich określonych warunków.   Mało kto wie, że rentę rodzinną może otrzymać także były małżonek zmarłego. Jakie warunki musi spełnić?

Designed by Freepik

Małżonkowie mogą sami zdecydować, czy chcą dokonać podziału majątku wspólnego już w trakcie sprawy o rozwód, czy wolą jednak poczekać z tym do wydania wyroku rozwodowego i dopiero po nim dokonać podziału już przed sądem rejonowym. Z reguły podział majątku w trakcie rozwodu jest dobrą opcją gdy małżonkowie posiadają niewielki majątek wspólny i nie ma […]

Przepisy zabraniają orzeczenia rozwodu – choćby i rozkład pożycia był zupełny i trwały – jeśli: w następstwie rozwodu ucierpiało by dobro wspólnych, małoletnich dzieci, rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, pozew o rozwód wniósł małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Przyjrzyjmy się zatem bliżej powyższym przesłankom. Dobro dziecka Chodzi tu wyłącznie o małoletnie dzieci […]

W praktyce zdarzają się czasem sytuacje gdzie dotychczasowy przedstawiciel ustawowy dziecka przestaje nim być, a jego miejsce zajmuje inna osoba (np. w przypadku pozbawienia, ograniczenia, czy zawieszenia władzy rodzicielskiej rodzica wymienionego w wyroku alimentacyjnym jako przedstawiciel ustawowy dziecka). W dalszym ciągu osoba już nieuprawniona posiada jednak tytuł wykonawczy uprawniający do odbierania alimentów. Dochodzi do patologicznych […]

3