Bywa, że pomimo orzeczenia rozwodu małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego jak również przynajmniej w jakiś czas po wydaniu wyroku, z uwagi na sytuację materialną, życiową wciąż muszą ze sobą mieszkać. Ustawodawca przewidując taka sytuację zobowiązał sąd do orzekania z urzędu o sposobie korzystania przez nich z mieszkania. Obowiązek taki zachodzi w sytuacji gdy nie doszło […]

Do napisania tego artykułu natchnęły mnie statystyki MEN dotyczące wypadków w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dokształcania, a więc tam gdzie posyłając nasze dzieci oddajemy je pod opiekę wykwalifikowanym osobom. Okazuje się, że w roku szkolnym 2014/2015 odnotowano łącznie 71075 wypadków w tym 162 ciężkie i 10 śmiertelnych. Do przeważającej ilości wypadków doszło oczywiście w szkołach podstawowych […]

Rozwód ma na celu rozwiązanie stosunków pomiędzy małżonkami, gdy tak naprawdę związek istnieje już tylko na papierze, a w małżeństwie brak jest wspólnego pożycia, wierności, wzajemnego szacunku  i pomocy. Zasadniczo bez znaczenia jest tu kwestia winy w rozpadzie małżeństwa. Owszem, będzie to ważne z punktu widzenia skutków jakie nastąpią w związku z orzeczeniem rozwodu (jak […]

Sąd w wyroku rozwodowym, prócz rozstrzygnięcia o rozwodzie i winie rozkładu pożycia małżeńskiego orzeka również: z urzędu, a więc obligatoryjnie o: – władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi (przy czym może orzec również o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców), – kontaktach małżonków z dziećmi, – kosztach utrzymania i wychowywania dzieci, ponoszonych […]

Designed by Freepik

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje członkom rodziny w związku ze śmiercią jedynego żywiciela rodziny. Przysługiwać może dzieciom, wnukom i rodzeństwu, rodzicom oraz małżonkowi po spełnieniu przez nich określonych warunków.   Mało kto wie, że rentę rodzinną może otrzymać także były małżonek zmarłego. Jakie warunki musi spełnić?

1