Zaistnienie szkody jest jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy tej szkody. Przepisy nie wskazują, czym jest szkoda, ale wskazują co szkoda obejmuje. Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. obejmuje ona straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najprościej mówiąc szkodą jest więc różnica pomiędzy stanem majątku jaki […]

Designed by Freepik

Co do zasady alimenty mają zaspokajać bieżące potrzeby dziecka. Tylko więc w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie dochodzenie alimentów za czas przeszły. Aby domagać się zaległych alimentów należy jednak wykazać, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów pozostały niezaspokojone, ewentualnie że aby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby uprawniony musiał w przeszłości zaciągnąć zobowiązania i zadłużenie z tego tytułu dalej […]

Obowiązek sporządzania planu wychowawczego został wprowadzony z uwagi na to, że Sądy bardzo często pozostawiały władzę rodzicielską obojgu rodzicom pobieżnie badając, czy faktycznie istnieje zgodność między nimi co do sposobu wychowywania i opieki nad dzieckiem. Dlatego też w wyniku nowelizacji kodeksu rodzinnego od czerwca 2009 r. sąd w wyroku rozwodowym może pozostawić władzę rodzicielską obojgu […]

W Internecie dostępnych jest wiele wzorów pozwu o rozwód. Nie zniechęcam cię do korzystania z nich, ale musisz mieć świadomość że wzór w sieci może umieścić każdy. Tak naprawdę nie wiesz, czy sporządził go prawnik. Dodatkowo warto pamiętać, że prawo się zmienia, często więc wzory zamieszczone w Internecie są nieaktualne. Korzystając z wzoru ściągniętego z […]

Kilka lat temu, w trakcie odbywania praktyk w sądzie okręgowym jeszcze jako aplikant radcowski w moje ręce trafił pozew młodej 20-letniej kobiety z półrocznym stażem małżeńskim. W pozwie tym mieszczącym się zaledwie na połowie strony A4 Pani wnioskowała o orzeczenie rozwodu tłumacząc to niezgodnością charakterów. Od tamtego czasu minęło kilka lat, ale różnica charakterów w […]

1