Wybierając współpracę z be4legal

Otrzymujesz:

Public Voice

The set doesn't moved. Deep don't fru it fowl gathering heaven days moving creeping under from i air. Set it fifth Meat was darkness.

Photography

The set doesn't moved. Deep don't fru it fowl gathering heaven days moving creeping under from i air. Set it fifth Meat was darkness.

Customization

The set doesn't moved. Deep don't fru it fowl gathering heaven days moving creeping under from i air. Set it fifth Meat was darkness.

STREFA WIEDZY

Wysokość zachowku – 1/2 czy 2/3?

Swoboda testowania jest podstawową zasadą polskiego prawa spadkowego. Oznacza, że spadkodawca jeszcze za swojego życia ma prawo rozporządzić swoim majątkiem w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Możliwość taka sprowadza jednak niebezpieczeństwo, że spadkobierca tak rozdysponuje

Odszkodowania – szkoda, a krzywda

Zaistnienie szkody jest jedną z przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy tej szkody. Przepisy nie wskazują, czym jest szkoda, ale wskazują co szkoda obejmuje.

Zgodnie z art. 361 § 2 k.c. obejmuje ona straty, które poszkodowany poniósł

Przedawnienie alimentów

Co do zasady alimenty mają zaspokajać bieżące potrzeby dziecka. Tylko więc w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie dochodzenie alimentów za czas przeszły.

Aby domagać się zaległych alimentów należy jednak wykazać, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów