Designed by Freepik

Małżonkowie mogą sami zdecydować, czy chcą dokonać podziału majątku wspólnego już w trakcie sprawy o rozwód, czy wolą jednak poczekać z tym do wydania wyroku rozwodowego i dopiero po nim dokonać podziału już przed sądem rejonowym. Z reguły podział majątku w trakcie rozwodu jest dobrą opcją gdy małżonkowie posiadają niewielki majątek wspólny i nie ma […]

nicholas-gercken-68820

Przepisy zabraniają orzeczenia rozwodu – choćby i rozkład pożycia był zupełny i trwały – jeśli: w następstwie rozwodu ucierpiało by dobro wspólnych, małoletnich dzieci, rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, pozew o rozwód wniósł małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Przyjrzyjmy się zatem bliżej powyższym przesłankom. Dobro dziecka Chodzi tu wyłącznie o małoletnie dzieci […]

Close-up of hand inserting coin in piggy bank

W praktyce zdarzają się czasem sytuacje gdzie dotychczasowy przedstawiciel ustawowy dziecka przestaje nim być, a jego miejsce zajmuje inna osoba (np. w przypadku pozbawienia, ograniczenia, czy zawieszenia władzy rodzicielskiej rodzica wymienionego w wyroku alimentacyjnym jako przedstawiciel ustawowy dziecka). W dalszym ciągu osoba już nieuprawniona posiada jednak tytuł wykonawczy uprawniający do odbierania alimentów. Dochodzi do patologicznych […]

chuttersnap-294815

Sąd w wyroku rozwodowym może prócz orzeczenia o rozwodzie rozstrzygnąć również o podziale wspólnego mieszkania zajmowanego przez rozwodzących się małżonków lub o przyznaniu go jednemu z nich. Nie zajmuje się tym jednak z urzędu, więc małżonkowie którzy chcą, aby ta kwestia została przez sąd uregulowana już w trakcie postępowania rozwodowego muszą złożyć wspólnie zgodny wniosek […]

broken-car-1240874

Ubezpieczyciel nie tylko nie może odmówić poszkodowanemu dostępu do akt, ale wręcz ma obowiązek udostępnić mu akta szkody na jego żądanie. Wynika to z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z nim zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń […]

1